Kategorie

Pierwszy znak: zabezpieczenie przed ciałami stałymi
PoziomRodzaj ochrony
0brak ochrony
1ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)
2ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
3ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)
4ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
5ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia
6całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu
Drugi znak: zabezpieczenie przed wnikaniem wody
PoziomRodzaj ochrony
0brak ochrony
1ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
2ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
3ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
4ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
5ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
7ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
8ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
9ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C)

Źródło: wikipedia


* *